Sprawdzony plac rozgrywek to taki na którym dziecku zagraża jak najmniejsze ryzyko wypadku. Ze