Kraków rozpoczyna walkę z skażeniem powietrza

Jednym z globalnych utrudnień w lwiej części polskich miast jest infrastruktura drogowa. Nasze miasta nie są dostosowane do tak wielkiego natężenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez wzrost liczby pojazdów na polskich drogach. Przez to właśnie jedną z najbardziej istotnych inwestycji które powinno podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, który pozwoli zwiększyć zadowolenie krakowian jak również poprawi całość infrastruktury Krakowa.

Spośród okolicznych gmin, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wyróżniają. Krakowianie w plebiscycie wypowiedzieli się za metrem, jednak zanim metro zostanie zbudowane, w rozwój komunikacji miejskiej oraz nawierzchnie drogowe trzeba włożyć dużo środków . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba podkreślić:
całkowicie elektryczną siatkę autobusów – pierwszą w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec kolejowy wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje inwestycje w przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi połączeniami i remonty już powstałych połączeń autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy przeszkadzają na co dzień. Warto jednak mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i by było lepiej, trzeba cierpliwości.centrum konferencyjne w Krakowie
Inwestycje w rozwój transportu to nie jedynie nowe linie komunikacji, ale również lepszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga dodatkowo kolejnych zmian i inwestycji, by poruszało się po mieście wygodnie. Nie tylko autem, ale również komunikacją miejską. Ale da się zauważyć jasno, że wszystko jest na prostej drodze do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu naprawdę miło i przyjemnie.