Tężyzna fizyczna – jest to dobra wydolność fizyczna i psychiczna, bez zwiastunów infekcji i