Grzybica jest chorobą wstydliwą. Może jednak dotyczyć znacznego odsetka ludzi. Stąd istotne znaczenie ma