W przeciągu swojego życia prawdopodobnie kilkakrotnie zmienialiśmy miejsce swojego zatrudnienia. Być może obecnie prowadzimy