Zdrowie – jest to dobra wydolność fizyczna i psychiczna, bez przejawów choroby i kalectwa.