Mimo, iż coraz więcej kobiet i to w różnych kategoriach wiekowych zwraca uwagę na