Zima jak do tej pory nie okazała swojej srogiej twarzy. Jeszcze mamy przejezdne ulice