Niektóre dzieci rodzą się z poważnymi wadami rozwojowymi. Czasem są mniej czasem bardziej poważne.